ثبت شرکت آنلاین

راهنمای ثبت شرکت و ثبت برند تجاری

مدارک ثبت شرکت

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود
مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود
به عنوان تعریفی از شرکت با مسئولیت محدود ، شرکتی است که با دو یا چند نفر از افراد به همراه آورده های نقدی و غیر نقدی تشکیل می شود و این افراد با هدف انجام امور تجاری فعالیت می کنند . در شرکت با مسئولیت محدود سرمایه به سهام...

ادامه مطلب

ثبت شرکت تضامنی
ثبت شرکت تضامنی
یکی از انواع شرکت های تجاری ، شرکت تضامنی می باشد که با نام مخصوصی بین دو یا چند نفر برای اجام امور تجاری تشکیل می گردد . در این نوع شرکت ها بیش ترین چیزی که اهمیت دارد شخصیت و اعتبار شرکا می باشد . شرکای شرکت تضامنی دارای...

ادامه مطلب

مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود
مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود : ۱-تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود – ۲ برگ ۲-شرکت نامه -۲ برگ ۳-اساسنامه - ۲ جلد ۴-صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیأت مدیره – ۲ نسخه ۵-فتوکپی شناسنامه شرکاء و مدیران (در صورتی که خارج از سهام داران...

ادامه مطلب

ثبت ثبت شرکت

به فرآیندی که در طی آن افراد حقوقی و حقیقی ما بین خود قراردادی را به امضا در می آورند. به بیان ساده تر ثبت شرکت قراردادی می باشد که مطابق آن اشخاص، سود و زیان حاصل از سرمایه را تقسیم می کنند.
و همچنین تمامی هدف هایشان از ثبت شرکت، مطابق با قرارداد شرکت، یعنی اساسنامه شرکت می باشد. که اساسنامه ی شرکت...