ثبت شرکت آنلاین

راهنمای ثبت شرکت و ثبت برند تجاری

تبدیل سهام در شرکت های سهامی

تبدیل سهام در شرکت های سهامی


بعد از ثبت شرکت سهامی ، ممکن است با توجه به نظر و عقیده ی شرکای شرکت تصمیم به تبدیل سهام بی نام و با نام به یکدیگر بگیرند .
در این خصوص اگر در اساسنامه شرکت ضمن ثبت شرکت اجازه ی تبدیل سهام داده شود شرکا قادر به انجام این کار خواهند بود .
اما در غیر این صورت اگر اساسنامه متضمن تبدیل سهام نباشد ، شرکا باید این مورد را در اساسنامه وارد کرده و به ثبت تغییر اساسنامه بپردازند .
سپس می توانند نسبت به تبدیل سهام اقدام کنند و این کار توسط مجمع عمومی فوق العاده انجام می گیرد .

تبدیل سهام با نام به بی نام

زمانی که شرکت توان پرداخت مبلغ سهام بی نام را ندارد تصمیم به تبدیل سهام بی نام به سهام با نام می گیرد .
زمانی که تمام مبلغ پرداخت شد می تواند دوباره اقدام به انتشار سهام بی نام کند .
اما باید توجه داشت برای اطلاع از تغییرات ایجاد شده کاهش سرمایه باید در یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار مربوط به آگهی های تغییرات شرکت به چاپ برسد .
در این صورت کسانی که با شرکت در ازتباط هستند و کاکنان شرکت از شرایط جدید مطلع می شوند .

تبدیل سهام بی نام به با نام

بعضی مواقع شرکت ها برای به دست آوردن برخی مزایای اقتصادی و شرکت در مناقصات و مزایدات تصمیم به تبدیل سهام بی نام به سهام با نام می گیرد .
سهام با نام به دلیل این که مشخص کننده دارندگان سهام می باشد و نام شخص در این مورد مشخص است از اعتبار بیش تری برخوردار است .
سهام بی نام معمولا در دست اشخاص عام است و دارای مشخصه و هویت نیست در تشریفات و ملاحظات کم تر مورد توجه قرار می گیرد .

در این مورد آگهی های تبدیل سهام بی نام به سهام با نام در سه نوبت و با فاصله زمانی 5 روز و با مهلت 6 ماه صورت می گیرد .
در طول این مدت دارندگان سهام بی نام اگر به شرکت مراجعه نکنند ورقه ی آن ها بعد از گذشت 6 ماه باطل می شود و شرکت قادر به صدور سهام با نام جدیدی خواهد بود .

برای کسب اطلاعات بیش تر با مشاورین ثبت آنلاین تماس حاصل کنید .