ثبت شرکت

به فرآیندی که در طی آن افراد حقوقی و حقیقی ما بین خود قراردادی را به امضا در می آورند. به بیان ساده تر ثبت شرکت قراردادی می باشد که مطابق آن اشخاص، سود و زیان حاصل از سرمایه را تقسیم می کنند.
و همچنین تمامی هدف هایشان از ثبت شرکت، مطابق با قرارداد شرکت، یعنی اساسنامه شرکت می باشد. که اساسنامه ی شرکت…

ثبت شرکت چیست؟

به فرآیندی که در طی آن افراد حقوقی و حقیقی ما بین خود قراردادی را به امضا در می آورند.
به بیان ساده تر ثبت شرکت قراردادی می باشد که مطابق آن اشخاص، سود و زیان حاصل از سرمایه را تقسیم می کنند.
و همچنین تمامی هدف هایشان از ثبت شرکت، مطابق با قرارداد شرکت، یعنی اساسنامه شرکت می باشد.
اساسنامه شرکت ، خط مشی اشخاص را مشخص می سازد. و باید قبل از ثبت شرکت، در اداره ثبت شرکت ها و در روزنامه رسمی قوه قضائیه به رسمیت برسد.

انواع شرکت:

 • شرکت مسئولیت محدود
 • شرکت سهامی خاص
 • شرکت سهامی عام
 • شرکتهای تضامنی
 • شرکت تعاونی
 • موسسات غیرتجاری
 • شرکت های دانش بنیان

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت:

 • کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای هیأت مدیره و مدیران
 • گواهی عدم سوء پیشینه
 • انتخاب اسامی مورد نظر برای شرکت
 • انتخاب موضوع شرکت
 • آدرس شرکت
 • میزان سرمایه شرکت
 • انتخاب سهامداران و میزان سهام آنها
 • انتخاب مدیران شرکت و سمت آنها ( مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره  و عضو هیات مدیره )
 • انتخاب اعضایی که حق امضاء دارند

مراحل ثبت شرکت

مراحل ثبت شرکت ها بنا به نوع شرکت مورد نظر متفاوت می باشد.
شما می توانید با مراجعه به صفحه ی مقالات، از اطلاعات راجع به شرکت مورد نظرتان آگاهی پیدا کنید و یا از طریق شماره های تماس با مشاورین ما تماس حاصل فرمایید.