ثبت شرکت آنلاین

راهنمای ثبت شرکت و ثبت برند تجاری

ثبت شرکت تضامنی

ثبت شرکت تضامنی


یکی از انواع شرکت های تجاری ، شرکت تضامنی می باشد که با نام مخصوصی بین دو یا چند نفر برای اجام امور تجاری تشکیل می گردد .
در این نوع شرکت ها بیش ترین چیزی که اهمیت دارد شخصیت و اعتبار شرکا می باشد .
شرکای شرکت تضامنی دارای مسئولیت تام در برابر بروز هر نوع مشکلی ، قروض و بدهی های شرکت می باشند .

اگر دارایی های شرکت و سرمایه آن برای پرداخت بدهی ها به طلبکاران کافی نباشد ، شرکا موظفند تمام و کمال آن را از دارایی خود پرداخت کنند .
طلبکاران نیز می توانند قانونا به یکی از شرکا مراجعه کنند و طلب خود را وصول نمایند .
یعنی حتی اگر دیگر شرکا در دسترس نباشند و یا به هر دلیل دیگری یکی از شرکا باید مسئول پرداخت بدهی ها باشد .
اما اگر یکی از شرکا بدهی ها را پرداخت کرد می تواند به دیگر شرکا مراجعه کرده و بر حسب سرمایه ای که در شرکت قرار داده اند بدهی را تقسیم کند .

در مورد تعهداتی که قانون برای شرکت های تضامنی در نظر گرفته است ، حتی اگر شرکا غیر از آن را توافق کرده باشند هیچ گونه صحت قانونی نخواهد داشت و تأثیری در وظایفشان نیز نمی گذارد .
به این دلیل این گونه شرکت ها از نظر اعتبار مخاطبان زیادی دارد و اشخاص ثالث و معامله گران زیادی طرفدار آن می باشند .

مدارک ثبت شرکت تضامنی

دو نسخه اساسنامه
دو نسخه شرکتنامه
دو نسخه تقاضانامه
کپی از مدارک شناسایی شرکا
در صورت نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح باید نسبت به آن اقدام نمود .

هم چنین بخوانید !

تعریف شرکت سهامی خاص 

تعریف شرکت با مسئولیت محدود

برای کسب اطلاعات بیش تر با مشاوریت ثبت شرکت آنلاین تماس حاصل کنید .